Faktabank / Ordlista

Glykol

Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost.

Om vätskenivån i kylsystemet är för låg finns det risk för att motorn överhettas.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link