Faktabank / Ordlista

Gågata

På en gågata får endast vissa motordrivna fordon köra. Endast de som har ett ärende på gatan eller utryckningsfordon som till exempel:

-De som bor på gatan, antingen hotell eller bostad

-Sjuktransport, polis, brandbil

-Varuleveranser

Samma regler som gångfartsområde gäller för de fordon som trafikerar gågatan.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link