Faktabank / Ordlista

Flygande omkörning

En flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon framför dig, med högre fart än fordonet, och kör om.

Detta är bättre än en accelererande omkörning, det vill säga när du ligger bakom ett fordon och måste accelerera för att kunna köra om. Anledningen är för att sträckan under omkörningen blir kortare under en flygande omkörning och du håller en jämnare hastighet utan acceleration, vilket minskar bränsleförbrukningen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link