Faktabank / Ordlista

Fartblindhet

Om du kört längre sträckor och färdats i hög hastighet kan fartblindhet uppstå, vilket innebär att din förmåga att bedöma din hastighet försämras. Du missbedömer din hastighet och tror att du åker saktare än vad du egentligen gör.

Detta kan leda till att du även missbedömer bromssträckan och bromsar för sent, vilket kan leda till en olycka.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link