Faktabank / Ordlista

Djupinlärning

Djupinlärning handlar om att du inte bara ska komma ihåg det du lärt dig, utan att förstå det och kunna sätta det i sammanhang.

Motsaten är ytinlärning, när du bara kommer ihåg vilka trafikregler som finns, men inte varför de finns eller hur de ska tillämpas. För att du ska komma ihåg det du lärt dig längre och ha användning för kunskaperna i praktiken är det därför väldigt viktigt att du strävar efter att uppnå djupinlärning.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link