Faktabank / Ordlista

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln handlar om att du ska planera och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna där du hindrar korsande trafik.

Detta gäller när du närmar dig:

-En korsning

-En cykelöverfart

-Ett övergångsställe

Blockeringsregeln är viktig att tänka på när du kör i tät trafik eller när det har bildats kö på vägen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link