Faktabank / Ordlista

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara bränslen vilket betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Etanol och biogas är två exempel på biobränslen.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link