Faktabank / Guider

Omkörning

Det finns många specifika regler när det är tillåtet, och inte tillåtet, att köra om. För att sammanfatta och göra det lite enklare, så gäller generellt att du ska köra om på vänster sida och omkörningen ska ske utan risk för fara.

Innan du påbörjar en omkörning ska du vara säker på att det kan ske trafiksäkert. Under en omkörning får du inte överskrida hastighetsbegränsningen som gäller på vägen. Hamnar du i en farlig situation ska du bromsa in och avbryta omkörningen.

Wiki Article Image

I dessa situationer är det ej tillåtet att köra om

 • När du blir omkörd, det vill säga bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
 • Strax innan eller på obevakade övergångsställen, obevakade cykelpassager eller cykelöverfarter.
 • När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag: Det är tillåtet om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen.
 • När det kommer mötande trafik. Undantag: Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält.
 • När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänster sida.
 • När det är dålig sikt på grund av väderförhållande som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma.
 • I samband med korsningar där högerregeln gäller. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon eller köra om på höger sida om föraren framför dig tydligt visar att hen ska svänga vänster.
 • Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation.
 • Där vägmärket Omkörning förbjuden är uppsatt.

Wiki Article Image

Vilken sida omkörningen ska ske på

Generellt ska omkörning ske på vänster sida men det finns undantag:

 • Cyklister och förare av mopedklass II får köra om andra fordon på höger sida.
 • Vid vägarbete får du passera väghållningsfordon på den sida som passar bäst i situationen. Om väghållningsfordonet befinner sig på vänster sida av körbanan är det troligtvis lämpligt att köra om fordonet på höger sida.

Wiki Article Image

 • Har körbanan minst två körfält i samma färdriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre är det tillåtet att köra om på höger sida.
 • Om fordonet framför dig svänger till vänster måste du köra om på höger sida.
 • Om du kör i ett körfält som leder till ett annat färdmål får du köra om på höger sida.

När du blir omkörd

Det finns inte bara regler för hur du ska bete dig när du kör om, utan även för hur du ska göra när du blir omkörd:

 • Du ska hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även underlätta omkörningen genom att använda vägrenen.
 • Du får inte öka farten och om det är mycket trafik kan du även sänka din hastighet för att underlätta omkörningen.
 • Försök att ha långt avstånd till fordonet framför dig så att omkörande fordon lätt kan köra tillbaka till det högra körfältet.
 • Du får inte hindra omkörningen på något sätt, även om omkörningen är olaglig eller olämplig.

Typer av omkörningar

Accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och ökar farten för att köra om.

Flygande omkörning är när du närmar dig ett fordon och har betydligt högre fart och kör om. Du behöver alltså inte accelerera för att köra om.

En flygande omkörning är att föredra eftersom du inte behöver lika lång sträcka för att genomföra omkörningen. Det tar längre tid och sträckan blir längre om du behöver accelerera. En flygande omkörning minskar även bränsleförbrukningen eftersom du håller en jämn fart under omkörningen.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link