Faktabank / Guider

Motorns hjälpsystem

Kylsystemet

När motorn är igång genererar den mycket värme. För att motorn inte ska överhettas och ta skada finns det ett kylsystem. De flesta motorer kyls ned av vätska som pumpas genom motorn. Kylvätskan består vanligtvis av hälften glykol och hälften vatten.

Kylsystemet kräver inte mycket underhåll, men det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att det finns tillräckligt med vätska i systemet. Fyll på med vatten och glykol om det behövs.

Glykolen sänker kylvätskans fryspunkt vilket gör att vätskan inte fryser även om det blir minusgrader. Därför är det viktigt att inför vintern kontrollera mängden glykol i kylvattnet. Det gör du enkelt med hjälp av ett mätinstrument som finns att låna på de flesta bensinstationer.

Kylvätskans temperatur visas på en mätare som sitter på instrumentpanelen. Visar den att temperaturen är för hög kan det bero på olika orsaker.

Wiki Article Image

Orsaker till för hög vätsketemperatur:

 • Det kan finnas en läcka i kylsystemet. Låt motorn svalna innan du fyller på vätska. Öppnar du påfyllningslocket till kylvätskan när motorn är varm kan det spruta ut het vattenånga och det finns risk att du skållar dig.
 • Vattenpumpen eller fläkten kan ha stannat.
 • Har motorn en elektrisk kylfläkt kan en säkring ha gått som gjort att fläkten stannat.
 • Vid kalla temperaturer kan kylsystemet ha fått en ispropp, vilket leder till att cirkulationen i systemet försämras.

Smörjsystemet

Bilmotorn har en mängd olika rörliga delar som rör sig med stor hastighet. För att inte motorn ska skära och gå sönder måste den hela tiden smörjas med olja. Oljan pumpas med tryck ut i motorns olika delar. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum och fyll på vid behov.

Skulle oljetryckslampan börja lysa när du är ute och kör måste du stanna och stänga av motorn omedelbart. Det kan räcka med att fylla på motorolja, fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet.

Wiki Article Image

Bränslesystemet

De flesta bilar drivs av diesel, bensin eller etanol. Vid förbränningen i motorn blandas bränslet med stora mängder luft som sugs in genom ett luftfilter. Det är viktigt att detta filter inte blir igensatt. Ett igensatt luftfilter resulterar i att motorn måste arbeta hårdare för att dra in luft, vilket i sin tur försämrar motorns prestanda och ökar bränsleförbrukningen.

Avgassystemet

Avgaserna från motorn innehåller en mängd ämnen som är skadliga för människan och naturen. För att minska utsläppen av farliga ämnen är många bilar utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de skadliga ämnena med 80–95 %.

Kolmonoxidförgiftning

Trots att katalysatorn renar avgaserna kan de fortfarande innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Kör därför aldrig motorn i ett garage eller andra stängda utrymmen eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning.

Kolmonoxidgasen är svår att upptäcka eftersom den är luktfri och färglös. Känner du symptom på kolmonoxidförgiftning, huvudvärk och illamående, se till att få frisk luft så snart som möjligt.

Elsystemet

Generatorn

Generatorn producerar ström som sedan lagras i batteriet. Generatorn drivs av bilmotorn med hjälp av en generatorrem.

Om laddningslampan på instrumentpanelen tänds laddas inte batteriet tillräckligt.

Orsaker till att batteriet laddas dåligt eller inte alls:

 • Är generatorremmen dåligt spänd slirar den och batteriet laddas dåligt.
 • Är generatorremmen sliten finns det risk att den går av. Generatorn kan då inte ladda batteriet med ström.
 • Det kan vara fel på generatorn.

Tänds laddningslampan kan du utan risk åka till närmaste verkstad. Det värsta som kan hända är att batteriet laddar ur.

Wiki Article Image

Batteriet

Bilens batteri lagrar den ström som produceras av generatorn. Under vintertid är det viktigt att batteriet är laddat. Vid låga temperaturer kan ett dåligt laddat batteri frysa sönder.

Äldre batterier kräver ofta underhåll. Kontrollera att det är vätska ända upp till markeringen i batteriet och fyll på med destillerat vatten vid behov.

Moderna batterier är ofta underhållsfria, vilket innebär att de aldrig behöver fyllas på med destillerat vatten.

Starthjälp

Är bilbatteriet dåligt laddat eller urladdat kan inte startmotorn få igång bilmotorn. Med hjälp av ett batteri i en annan bil och startkablar kan man leda ström till det urladdade batteriet och på så sätt starta bilmotorn. Vid starthjälp är det viktigt att koppla kablarna rätt. Annars kan batterierna kortslutas och elektronisk utrustning riskerar att skadas.

Wiki Article Image

Gör så här:

 1. Koppla ihop pluspolerna med en startkabel.
 2. Koppla ihop minuspolen från det givande batteriet till en karossdel på den mottagande bilen med den andra startkabeln.
 3. Starta den givande bilens motor.
 4. Starta den mottagande bilens motor.

Säkringar

För att skydda bilens elektroniska enheter är de försedda med säkringar. Säkringarna skyddar även mot brand vid kortslutning. Om någon elektronisk enhet skulle sluta fungera, kontrollera att alla säkringar är hela. De sitter antingen under instrumentpanelen eller i en låda i motorrummet.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link