Faktabank / Guider

Mörkerkörning

Siktsträckor

I mörker har du kortare siktsträcka än i dagsljus. På vilket avstånd du upptäcker en gående beror på hur personen är klädd och vilket ljus du har tänt. I denna tabell ser du exempel på vilket avstånd du upptäcker gående:

Med halvljus

Mörkklädd: 20 – 30 meter

Ljusa kläder: 60 meter

Med reflex: 125 meter

Med helljus

Mörkklädd: 150 meter

Ljusa kläder: 300 meter

Med reflex: 400 - 450 meter

Som du kan se i tabellen syns en person som bär reflex bäst. Om du ska ut och gå i mörker är det därför viktigt att du bär reflex, annars riskerar du att bilister upptäcker dig för sent.

Om du blir direkt bländad kan din siktsträcka bli nära noll meter. Efter bländningen tar det tid innan mörkerseendet blir bra igen. Därför ska du under bilkörning i mörker undvika att titta direkt mot starka ljus som till exempel mötande bilar.

Wiki Article Image

Helljus

För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Du ska inte använda helljus om det redan finns tillfredställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare.

Möte i mörker

Möte på rak väg

  1. Kör med helljus så länge som möjligt. Slå av precis innan ljuset når mötande fordon eller när du riskerar att blända föraren.
  2. Sänk hastigheten, eftersom din siktsträcksträcka blir kortare med halvljus.
  3. Håll blicken långt fram längs vägens högerkant. På så sätt blir du inte lika bländad av mötande fordon och du kan lättare upptäcka gående. För att undvika att kollidera med gående ska du inte köra för nära högerkanten.
  4. Slå om till helljus i mötesögonblicket. På så sätt slår du på helljus så tidigt som möjligt, utan att blända föraren.

Wiki Article Image

Möte i kurva

När du närmar dig en kurva bör du växla om till halvljus ett kort ögonblick. Då upptäcker du mötande fordon tidigare. Du ser mötande fordons ljus innan du ser själva fordonet.

När du får möte i en vänsterkurva kan du behålla helljuset längre. Eftersom helljusen lyser rakt fram, vid sidan av vägen, når inte ljuset mötande fordon lika tidigt.

Möte i backkrön

Även när du närmar dig backkrön ska du växla om till halvljus under ett kort ögonblick för att se om det kommer mötande fordon. Möter du en lastbil ska du blända av när du ser lastbilens positionsljus.

Omkörning i mörker

Det är viktigt att tänka på att det är svårare att bedöma avstånd till mötande fordon i mörker. Därför ska du vara extra försiktig och vara säker på att omkörningen kan ske utan fara.

Gör så här

  1. Använd halvljus när du ligger bakom ett fordon och planerar omkörningen, detta för att inte blända framförvarande fordon genom backspegeln.
  2. När du påbörjar omkörningen och ljuset lyser vid sidan om fordonet kan du växla om till helljus.
  3. Under omkörningen ska helljuset vara på, så länge du inte bländar mötande fordon.

Wiki Article Image

Få bättre sikt i mörker

Strålkastarna

Kontrollera att strålkastarglaset inte är smutsigt. Om någon av strålkastarna går sönder ska de bytas snarast.

Vindrutan och torkarbladen

Kontrollera vindrutan och byt ut den ifall den är sliten och har repor. Det är viktigt att vindrutetorkarna är i bra skick så att de kan hålla rutan ren under körning. Torka av insidan av vindrutan regelbundet.

Synen

Det är bra att kontrollera sin syn regelbundet hos en optiker. Synen försämras ofta gradvis vilket gör att det är svårt att själv upptäcka en försämring.

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link