Faktabank / Guider

Moralutveckling & personlighetsdrag

Enligt statistiken står 15 % av alla förare för ungefär 50 % av alla trafikolyckor. Detta kan bero på att deras moral inte är fullt utvecklad eller att de har negativa personlighetsdrag.

Wiki Article Image

Moralutveckling

Man kan dela upp moralutveckling i tre stadier:

I det första stadiet är egoismen väldigt stark. Små barn tillfredsställer ofta hellre sina egna behov än visar hänsyn mot andra och följer regler.

I det andra stadiet börjar man acceptera samhället och dess skyldigheter. Man följer regler man är tvungen att följa, utan att hjälpa till att förbättra samhället.

I det tredje stadiet inser man vikten av att hjälpa till och vara en del av ett samhälle. Man visar hänsyn mot andra, följer regler och bidrar till att samhället ska bli bättre.

Generellt så mognar man med ålder, men olika personer mognar olika snabbt. Vissa stannar kvar på första eller andra stadiet hela livet.

Moralutvecklingen har en stor betydelse i trafiken. Det är viktigt att alla visar hänsyn och följer regler för att samspelet i trafiken ska fungera. Om du endast försöker tillfredsställa dina egna behov och struntar i regler kan du utsätta dig själv och andra för fara. Detta kan även leda till att du får böter eller förlorar ditt körkort.

Wiki Article Image

Negativa personlighetsdrag

Bortförklaringar

Vi vill inte gärna framstå som dåliga eller erkänna när vi gjort misstag. Vi försöker hitta orsaker som gör att skulden läggs på någon annan än oss själva.

Om det ”aldrig är ditt fel” och du hela tiden skyller ifrån dig, förlorar du möjligheten att lära dig av dina misstag. Försök istället att objektivt granska dig själv som förare och analysera när du gjort fel. Fråga dig själv: Vad gjorde jag för fel? Hade jag kunnat förhindra det som hände? Hur ska jag göra nästa gång i en liknande situation?

Prestigetänkande

Prestigetänkande handlar om ära. En person med prestigetänkande måste hela tiden vara störst och bäst. Om personen blir omkörd går äran förlorad och personen tar de risker som behövs för att komma ikapp föraren som körde om.

Impulsivitet

En impulsiv person handlar först och tänker sedan. Dessa personer kan vara väldigt farliga i trafiken eftersom de är oförutsägbara och överraskar andra förare.

Bortträngning

Bortträngning är när obehagliga tankar trängs bort. Detta är farligt i trafiken eftersom föraren bortser från faror och risker som faktiskt finns. Det kan leda till att föraren till exempel kör med hög hastighet trots halt väglag.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link