Faktabank / Guider

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärkens syfte är att hjälpa dig att navigera och visa vägen till ditt mål. Lokaliseringsmärken kan också upplysa om funktioner längs vägen eller vilken typ av väg du kör på. I den här guiden går vi igenom de vanligaste lokaliseringsmärkena.

Lokaliseringsmärken för vägvisning

Orienteringstavlor visar vilka mål som vägar, svängar och avfarter leder till.

Orienteringstavlan (A) används i korsningar. Den visar att du ska köra rakt fram i korsningen för att komma till Falun och svänga till höger för att komma till Lindesberg.

Vid rondeller används orienteringstavlan (B) som visar vilken avfart som leder till vilket mål.

Orienteringstavlan (C) sitter i korsningar där vänstersväng är förbjuden. För att svänga vänster svänger du först av till höger för att sedan korsa vägen. Detta kallas för den spanska svängen.

Wiki Article Image

Tabellorienteringstavla (A). Den sätts upp en bit innan korsningar eller rondeller för att förbereda dig på hur du kör mot olika färdmål. Längst ner ser du avståndet till korsningen eller rondellen.

Innan avfarter informerar vägmärket (B) om avståndet till avfarten och vart den leder.

Vägmärket (C) sitter där avfarten börjar.

Wiki Article Image

I korsningar kan det sitta vägvisare (A) som visar vart vägen du svänger in på leder till. Färgen på skylten visar vilken typ av väg du svänger in på. Är skylten blå med vita bokstäver är vägen en allmän väg. Står det siffror på skylten (B) visar siffrorna avståndet till destinationen i kilometer.

Är skylten grön med vita bokstäver (C) är vägen en motorväg eller motortrafikled.

Wiki Article Image

En gul-röd skylt med svarta bokstäver (A) visar en enskild väg.

En vit skylt med svarta bokstäver (B) visar ett lokalt mål som till exempel en stadsdel.

En vit skylt med svarta bokstäver (C) kan även visa en lokal inrättning som till exempel en polisstation eller turistbyrå.

Wiki Article Image

En brun skylt med vita bokstäver (A) används för att visa vägen till turistmål.

En orange skylt med svarta bokstäver (B) är en tillfällig vägvisning som används vid till exempel vägarbete.

Vid arrangemang som till exempel en konsert används en gul vägvisare med grön text (C).

Wiki Article Image

När du kör på vägar med flera körfält, som till exempel en motorväg, finns det körfältsvägvisare (A) som visar vart körfältet leder. Körfältsvägvisarna är uppsatta ovanför körfälten de avser.

Vägmärken (B) anger vägnumret.

Wiki Article Image

Det finns även lokaliseringsmärken som ger dig information om körfält.

Ökning av antal körfält (A).

Minskning av antal körfält (B). När två körfält går ihop är det ett ömsesidigt samspel som gäller, det vill säga att inget fordon har väjningsplikt.

Väganslutning med accelerationsfält (C).

Wiki Article Image

Väganslutning med separat körfält (A).

Omledningsväg (B). Vägmärket används om en väg är tillfälligt avstängd på grund av till exempel vägarbete.

Vägmärket (C) visar färdriktningen vid en omledningsväg.

Wiki Article Image

Trafikplatsnummer (A). Märket anger numret på en trafikplats.

Färdväg för transport av farligt gods (B).

Wiki Article Image

Lokaliseringsmärken med upplysningar

Lokaliseringsmärken kan även upplysa om allmänna inrättningar eller serviceanläggningar.

Exempel på vanliga upplysningar:

  • Akutsjukhus (A)
  • Industriområde (B)
  • Flygplats (C)
  • Drivmedel (D). Till exempel en bensinstation.

Wiki Article Image

  • Hotell (A)
  • Rastplats (B)
  • Världsarv (C). Är skylten brun syftar den till ett turistiskt intressant mål.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link