Faktabank / Guider

Köregenskaper

Om du förstår dig på bilens köregenskaper, det vill säga hur bilen uppträder, kan du lättare motverka och hantera svåra situationer. Köregenskaperna hos en bil varierar beroende på hur bilen är konstruerad. Kör därför lugnt och försiktigt i början när du kör en ny bil.

Wiki Article Image

Exempel på faktorer som påverkar köregenskaperna

 • Om bilen är fram-, bak- eller fyrhjulsdriven.
 • Däckens skick, placering och lufttryck.
 • Bilens bromsar.
 • Lastens vikt och placering.
 • Stötdämparnas skick.

Drivsystem

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift innebär att motorn driver på framhjulen. Framhjulsdrivna bilar är mer understyrda än bakhjulsdrivna. Understyrning är att föredra, framför överstyrning, eftersom det kan vara väldigt svårt att få kontroll på en överstyrd bil som fått bakvagnssladd. De flesta bilar som tillverkas idag är framhjulsdrivna eftersom vägegenskaperna i dåligt väglag ofta anses bättre än bakhjulsdrivna bilar.

Om du gasar för mycket på halt väglag kan framhjulen börja spinna, de förlorar väggreppet och du tappar all styrförmåga. För att återfå väggreppet ska du släppa gasen.

Bakhjulsdrift

Bakhjulsdrift innebär att motorn driver på bakhjulen. Bakhjulsdrivna bilar är mer överstyrda än framhjulsdrivna. Bakhjulsdrivna bilar tillverkas fortfarande, men de flesta biltillverkare övergår till framhjulsdrift för bättre vägegenskaper i dåligt väglag. Om du gasar för mycket i halt väglag, förlorar bakdäcken greppet och bilen får bakvagnssladd.

Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdrift innebär att motorn driver på alla fyra hjulen. Med fyrhjulsdrift är det lättare att ta sig fram i svår terräng, i lera, snö och på is. Om du gasar för mycket kan alla fyra hjulen få sladd.

Överstyrning

Överstyrning innebär att bilen svänger mer i kurvor än motsvarande rattvridning. Detta sker när bakdäcken har sämre sidgrepp än framdäcken.

Wiki Article Image

Orsaker som kan bidra till överstyrning

 • Slitna bakdäck med dåligt väggrepp
 • Baktung bil och sidvind
 • Kraftig gas med en bakhjulsdriven bil
 • Bakdäcken får vattenplaning
 • Hård inbromsning
 • Tung last
 • Släpfordon

Understyrning

Understyrning innebär att bilen svänger mindre i kurvor än motsvarande rattvridning. Detta sker när framdäcken har sämre sidgrepp än bakdäcken.

Wiki Article Image

Orsaker som kan bidra till understyrning

 • Hård inbromsning i en bil utan ABS-bromsar
 • Slitna framdäck med dåligt väggrepp
 • Kraftig gas med en framhjulsdriven bil
 • Framtung bil med framhjulsdrivning
 • Tung last
 • Släpfordon
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link