Faktabank / Guider

Järnvägskorsning

Järnvägskorsning

När du ska passera en järnvägskorsning är det viktigt att du gör det med stor försiktighet och följer de anvisningar som ges av vägmärken och signaler. Ett vanligt persontåg i hög fart har en stoppsträcka på ca 600 – 1500 meter. Detta gör att du inte kan räkna med att tåget hinner stanna om din bil blir stående i järnvägskorsningen.

Med ljud- och ljussignaler och bommar

Järnvägskorsningar på de större och mer trafikerade vägarna är ofta försedda med ljud- och ljussignaler samt bommar. Trots att det finns ljud- och ljussignaler i korsningen måste du iaktta försiktighet och försäkra dig om att ett tåg inte kommer när du ska passera. Det kan vara tekniska fel på signalerna.

Wiki Article Image

Utan ljud- och ljussignaler och bommar

Vid mindre vägar är det vanligt att järnvägskorsningen saknar både bommar och ljud- och ljussignaler. Här är det viktigt att du är extra uppmärksam och tittar efter tåg så att du är helt säker på att korsningen kan passeras utan risk.

Wiki Article Image

Avståndsmärken

För att hjälpa dig bedöma hastighet och hur nära korsningen du är finns avståndsmärken. Märket med tre streck sitter under varningsmärket. Resterande märken delar upp avståndet mellan varningsmärket och järnvägskorsningen i tre lika stora delar.

Wiki Article Image

Tips när du ska passera en järnvägskorsning:

 • Anpassa farten: Det är framför allt hur bra sikten är som avgör vilken fart du ska hålla, men ta även hänsyn till väglaget.
 • Använder du en låg växel minskar risken för motorstopp och du kan även köra snabbare genom järnvägskorsningen.
 • Kör aldrig när ljussignalen visar rött. Vänta tills det röda ljuset släckts innan du kör.
 • Skulle du fastna mellan bommarna mitt i en järnvägskorsning, kör igenom dem. De är konstruerade så att du lätt ska kunna göra det.
 • Finns vägmärket Stopplikt uppsatt i korsningen ska du stanna vid stopplinjen innan du passerar. Finns det ingen stopplinje, stanna precis innan korsningen.

Regler

 • Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar bommar eller trafiksignal av den typ som används i gatukorsningar. Detta gäller inte omkörning av tvåhjuliga fordon.
 • Det är förbjudet att parkera inom ett avstånd av 30 meter före och efter järnvägskorsning.
 • Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning.

Situationer när du inte får korsa en järnvägskorsning:

 • Om en bom är nedfälld eller i rörelse eller om ljussignalen visar rött ljus.
 • Om ett tåg närmar sig.
 • Om det finns risk att du måste stanna i korsningen.
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link