Faktabank / Guider

Inlärning

Djupinlärning och ytinlärning

Det är viktigt att du alltid strävar efter djupinlärning. Med djupinlärning menas att det du lär dig stannar kvar i minnet. Du kommer inte bara ihåg vad olika skyltar och regler kallas, utan du får förståelse för varför de finns och hur du ska använda dem. Detta leder till att du får mer användning av teorin i praktiken och du kommer även ihåg dina kunskaper längre.

Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför Trafikverkets teoriprov (kunskapsprovet), utan att få en djupare förståelse. Med ytinlärning glömmer du snabbt dina kunskaper.

Överinlärning

Under din körträning är det viktigt med överinlärning. Det handlar om att öva så pass mycket att det tekniska under din körning sker automatiskt. Kan du manövrera bilen utan att tänka på det kan du istället fokusera på att planera din körning och upptäcka faror. Överinlärning hjälper dig också att behålla dina färdigheter, även om du skulle ta ett längre uppehåll från bilkörning.

Wiki Article Image

Imitationsinlärning

Imitationsinlärning innebär att du ser hur andra gör och härmar deras beteende. Speciellt oerfarna förare har en tendens att ta efter andra förares beteende eftersom man utgår från att andra förare har mer erfarenhet.

Imitationsinlärning är en bra metod för att lära sig, men det finns risk att man tar efter andras dåliga beteenden. Om andra förare till exempel tar onödiga risker och bryter mot trafikregler, finns det risk att man gör likadant.

För att undvika detta ska du fråga dig själv:

  1. Är det lagligt att köra på det sättet?
  2. Är jag tillräckligt erfaren för att köra på samma sätt?

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning handlar om att du lär dig utifrån tidigare upplevelser och erfarenhet. Du drar slutsatser om sannolikheter och risker utifrån vad du upplevt och agerar därefter. Det finns både positiv och negativ sannolikhetsinlärning:

Exempel på positiv sannolikhetsinlärning

Du kör förbi en skola varje morgon på väg till jobbet. Du vet av erfarenhet att risken är stor att ett barn befinner sig på vägen och kör därför extra lugnt och försiktigt.

Wiki Article Image

Exempel på negativ sannolikhetsinlärning

Du kör ofta genom en obevakad järnvägskorsning där du av erfarenhet vet att det sällan kommer korsande tåg. Trots dålig sikt kör du för fort när du passerar korsningen. Detta är väldigt farligt eftersom det fortfarande finns risk att ett tåg kommer.

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link