Hastigheter

I trafiken gäller olika hastighetsbegränsningar beroende på vilket fordon eller fordonskombination det gäller. Nu ska vi gå igenom de viktigaste hastighetsbegränsningarna som du behöver kunna.


Den högsta hastighetsbegränsningen som finns i Sverige är 120 km/h. De fordon som får köra i 120 km/h är personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Lastbilar och bussar räknas som lätta om deras totalvikt är mindre än 3.5 ton. 

Wiki Article ImageTunga bussar får högst köra i 90 km/h.

Wiki Article ImageÄven tunga lastbilar får högst köra i 90 km/h men detta gäller endast på motorvägar eller motortrafikleder. På andra vägar får tunga lastbilar högst köra i 80 km/h.

Wiki Article ImageMotorfordon som drar en bromsad släpvagn eller obromsad lätt släpvagn får högst köra i 80 km/h.

Wiki Article ImageTung terrängvagn och motorredskap klass ett får högst köra i 50 km/h.

Wiki Article ImageLångsamtgående fordon och moped klass ett får högst köra i 45 km/h. Långsamtgående fordon kallas också för LGF-fordon.

Wiki Article ImageMotorfordon som drar en obromsad släpvagn som inte räknas som lätt får högst köra i 40 km/h.

Wiki Article ImageOm du bogserar ett annat fordon får du högst köra i 30 km/h.

Wiki Article ImageMopeder klass två får högst köra i 25 km/h.

Wiki Article Image