Faktabank / Frågor inom körkortsteori

Vad innebär trafikens grundregler?

Grundreglerna i trafiken innebär att du ska:

  • Inte i onödan hindra eller störa.
  • Visa hänsyn till dem som bor eller uppehåller sig på vägen.
  • Iaktta omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna.
  • Visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade.

Terrängtrafik ska anpassa sitt körsätt så att mark eller växtligheter inte skadas och människor och djur inte störs i onödan.

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link