Faktabank / Guider

Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet. Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inget annat anges. Vissa förbudsmärken har ett slutmärke och då gäller förbudet fram till slutmärket.

Förbud inom område

Om ett förbudsmärke visas på ett områdesmärke (A) gäller förbudet i hela området. I den här situationen gäller förbud mot parkering i hela området. Det innebär att du inte får parkera någonstans i hela området förutom på utmärkta parkeringsplatser. Områdesförbudet gäller fram till där slutmärke för område (B) är uppsatt.

Wiki Article Image

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsningar är förbudsmärken eftersom de visar vilken hastighet som är förbjuden att överskrida. En hastighetsbegränsning gäller fram till nästa vägmärke med hastighetsbegränsning. Vägmärket behöver alltså inte upprepas efter varje korsning.

Wiki Article Image

Hastighetsbegränsningar kan också anges med elektroniska vägmärken. Elektroniska vägmärken används för att tillfälligt sänka hastigheten vid riskfyllda förhållanden som till exempel dålig sikt eller köbildning. Är det en röd cirkel runt hastigheten (A) måste du följa hastighetsbegränsningen. Är det endast siffror och ingen röd cirkel (B) visar vägmärket endast den rekommenderade högsta hastigheten. Då får du köra fortare än hastigheten som visas på skylten men det är inte rekommenderat.

Wiki Article Image

Exempel på vanliga förbudsmärken

Förbud mot infart med fordon. Förbudet gäller alla typer av fordon. Du får inte köra förbi vägmärket från detta håll, men fordon som kommer från andra hållet får passera vägmärket. Vägmärket är ibland böjt för att det lättare ska kännas igen bakifrån. Vägmärket används ofta i slutet av enkelriktade vägar.

Wiki Article Image

 • Förbud mot trafik med fordon (A). Förbudet gäller fordon i båda riktningarna om skylten.
 • Förbud mot trafik med motordrivet fordon (B). Inga motordrivna fordon får passera skylten förutom moped klass två.
 • Begränsad fordonshöjd (C). Vägmärket används om den fria höjden är lägre än 4,5 meter.

Wiki Article Image

 • Begränsad bruttovikt på fordon (A)
 • Förbud mot vänstersväng i korsning (B)
 • Förbud mot högersväng i korsning (C)

Wiki Article Image

 • Omkörning förbjuden (A). Förbudet gäller omkörning av fyrhjuliga fordon. Det är därför tillåtet att köra om tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar.
 • Slut på förbud mot omkörning (B)
 • Förbud mot att parkera fordon (C). Förbudet gäller normalt till nästa korsning och gäller på den sida av vägen skylten är uppsatt.

Wiki Article Image

 • Förbud mot att stanna och parkera fordon (A). Även detta förbud gäller normalt till nästa korsning och gäller på den sida av vägen skylten är uppsatt.
 • Dubbdäcksförbud (B)

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link