Faktabank / Guider

Fartblindhet & tunnelseende

Fartblindhet

När du kör i hög hastighet under en längre period är det lätt att bli fartblind. Fartblindhet innebär att du har svårt att bedöma vilken hastighet du kör i och det känns som du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du missbedömer bromssträckan, minskar farten för lite och kör av vägen när du ska bromsa in vid en avfart.

Wiki Article Image

Svängar och föremål bredvid vägen hjälper hjärnan att uppfatta vilken fart du håller. Är vägen bred och rak får inte hjärnan lika många sinnesintryck och risken för fartblindhet ökar. Även tystgående bilar ökar risken eftersom motorljudet är ett av intrycken som hjärnan använder för hastighetsbedömning.

Det enda sättet att bota fartblindhet är att ofta titta på hastighetsmätaren. Det är extra viktigt vid inbromsningar. Ha även stora säkerhetsmarginaler och bromsa in i god tid!

Tunnelseende

Tunnelseende uppstår vid körning i hög fart. Ditt avsökningsområde blir smalare och din förmåga att uppfatta saker vid sidan av vägen försämras. Detta kan vara väldigt trafikfarligt eftersom du kan missa till exempel ett rådjur som ska korsa vägen. För att motverka riskerna för tunnelseende är det viktigt att ha en rörlig blick.

Trötthet, stress och alkohol kan också påverka avsökningsområdet och orsaka tunnelseende.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link