Faktabank / Guider

Cirkulationsplats & placering vid sväng

Cirkulationsplats

Vissa korsningar har ersatts med cirkulationsplatser för att öka framkomligheten och minska antalet olyckor. Du kan även använda en cirkulationsplats för att vända på ett säkert sätt. Kör då ett helt varv i cirkulationsplatsen och kom sedan tillbaka till samma väg, fast i motsatt riktning.

Wiki Article Image

När du kör in i en cirkulationsplats:

  1. Du har väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen.
  2. Om det inte finns skyltar som visar annat, ska du generellt placera ditt fordon i det högra körfältet om du ska svänga till höger eller rakt fram. Ska du till vänster ska du generellt placera ditt fordon i det vänstra körfältet.

När du kör ut ur en cirkulationsplats:

  1. Ha uppsikt bakåt och ge tecken innan du byter körfält.
  2. Använd höger blinkers för att visa din avsikt att lämna cirkulationsplatsen.
  3. Korsar du en cykelpassage ska du köra långsamt, var uppmärksam och lämna företräde för cyklister.

Placering vid sväng

När du ska svänga i en korsning är det viktigt att du placerar bilen korrekt för att inte störa annan trafik samt för att visa övrig trafik att du planerar att svänga. Om du ska svänga till höger ska du placera bilen längst till höger av vägen. Ska du svänga till vänster ska du istället placera bilen nära vägens mitt. Undantag: Kör du på en enkelriktad gata ska du placera bilen längst till vänster av vägen vid vänstersväng.

Om du möter större fordon, exempelvis lastbil eller militärkolonn, är det viktigt att du tar ut svängen extra då dessa fordon kan behöva extra brett utrymme i svängen.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link