Faktabank / Guider

Bromssystemet & Styrsystemet

Färdbroms

När du trycker på bromspedalen använder du färdbromsen. Kraften från pedalen överförs till hjulen med hjälp av bromsvätska. Om det uppstår läckage försvinner bromsverkan på hjulen i systemet. Därför är alla moderna bilar utrustade med ett så kallat tvåkretssystem. Det innebär att om det är läckage, eller ett system är ur funktion, finns det fortfarande bromsverkan kvar på två eller tre av hjulen. På bilar med tvåkretssystem finns det en varningslampa på instrumentpanelen som varnar om vätskenivån i något av systemen är för låg.

Wiki Article Image

Om färdbromsen är ur funktion och bromsverkan saknas på något hjul får bilen ej köras, den måste bärgas!

Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbroms är ett bromssystem som generellt endast verkar på bakhjulen. Bromsen aktiveras antingen med en knapp markerad med “P” eller med en spak. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen för att du inte ska glömma att lossa den innan färd.

Wiki Article Image

Vid parkering ska du dra åt parkeringsbromsen och även lägga i en låg växel. Detta motverkar att bilen hamnar i rullning ifall parkeringsbromsen inte fungerar. Vid kallt, fuktigt väder finns det risk att parkeringsbromsen fryser fast. Därför ska du parkera på plan mark och endast lägga i en växel vid parkering i denna situation.

Bromsservo (vakuumservo)

Alla nyare bilar är utrustade med bromsservosystem. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från bromspedalen till hjulen. Ett lätt tryck på bromspedalen ger stor bromseffekt på hjulen tack vare bromsservosystemet. Eftersom systemet drivs av motorn fungerar det inte när motorn är avstängd. Är motorn avstängd måste du därför trycka hårdare på bromspedalen för att uppnå stor bromseffekt på hjulen.

För att kontrollera att bromsservon fungerar trycker du ner bromspedalen några gånger och håller den nedtryckt medan du startar motorn. När motorn startar ska pedalen sjunka en aning om servon fungerar.

ABS-bromsar (låsningsfria bromsar)

Nästan alla moderna bilar är utrustade med låsningsfria bromsar, ABS-bromsar (Anti Blockier System). Fungerar ABS-bromsarna pulserar bromspedalen under kraftig inbromsning. En varningslampa på instrumentpanelen tänds om det är något fel på ABS-systemet.

Wiki Article Image

Fördelar med ABS-bromsar

  • Det går att styra bilen även vid kraftiga inbromsningar
  • Risken för sladd minskar
  • Bromssträckan blir kortare i de flesta väglag (bromssträckan kan bli något längre på snö och grus)

Bromskontroll

Det är viktigt att bromsarna alltid fungerar som de ska. Det finns varningslampor som hjälper dig, men det är även viktigt att du manuellt kontrollerar bromsarna.

För att kontrollera bromssystemet, tryck på bromspedalen med stor kraft under 15 sekunder:

  • Stannar pedalen ungefär halvvägs ner och känns stum är bromsarna i bra skick.
  • Känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i systemet.
  • Tar bromsarna nära golvet kan de behöva justeras eller repareras.
  • Sjunker pedalen långsamt finns det en läcka i systemet.

Fukt på bromsarna försämrar bilens bromseffekt. Efter till exempel en biltvätt ska du därför alltid provbromsa. Vid provbromsning värms bromsarna upp och fukten dunstar.

Styrsystemet

När du vrider på ratten överförs rörelsen till hjulen och bilen ändrar körriktning. Med tiden slits styrsystemet, speciellt om det utsätts för stora påfrestningar. Detta kan leda till glapp, som till slut kan leda till skakningar i ratten, även kallad ”rattfrossa”. Du kan kontrollera glappet genom att stå vid sidan om bilen, vrida ratten till höger och vänster, för att se hur mycket ratten kan röra sig utan att hjulen rör sig. Skakningar i ratten kan även bero på obalans i framhjulen.

Wiki Article Image

Styrservo

Styrservosystemet gör bilen mer lättstyrd. Med hjälp av hydraulisk vätska och kolvar överförs kraften från rattrörelserna till hjulen. Servosystemet drivs med hjälp av motorn. Bilen blir därför väldigt tungstyrd när motorn är avstängd.

Det finns även bilar med elektromekanisk servostyrning. Fördelarna med denna servostyrning är att den är bränslesnålare och inte försämras med tiden. Antingen fungerar den, eller så fungerar den inte alls.

För att testa att styrservon fungerar, dra ratten till höger eller vänster samtidigt som du startar motorn. I samma ögonblick som motorn startar känner du hur det genast blir betydligt lättare att vrida på ratten.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link