Faktabank / Guider

Barn i trafiken

Barn

Barns beteende skiljer sig från vuxnas och de har svårt att klara sig i trafiken. När du kör och det finns barn på eller i närheten av vägen ska du:

  • Vara extra uppmärksam.
  • Köra med låg fart.
  • Hålla stort säkerhetsavstånd i sidled från barnen.

Wiki Article Image

Barns egenskaper

De har sämre syn än vuxna. Synfältet är smalare och de har svårt att ställa om mellan när- och fjärrseende.

Deras hörsel är inte fullt utvecklad och de har svårt att lokalisera var ljud kommer ifrån.

De är väldigt impulsiva. De har svårt att bedöma risker och kan plötsligt springa ut i vägen utan att tänka på konsekvenserna.

Barn är små till växten. Det gör att de kan vara svåra att upptäcka, till exempel när du backar. Vid backning är det svårast att upptäcka barn som närmar sig snett bakom bilen.

Skolpatrull

Många barn måste passera flera övergångsställen och gator på väg till skolan. Vid en del skolor finns skolpatruller för att barn säkrare ska kunna ta sig till och från skolan. För att uppmärksamma dig på att det finns barn i närheten är skolpatrullerna klädda i orangefärgade kappor.

Wiki Article Image

Skolpatruller har inte rätt att stoppa biltrafiken. Ett övergångsställe med skolpatrull anses som obevakat övergångsställe. Detta innebär att du har väjningsplikt mot gångtrafikanter.

Skolskjuts

Bilar och bussar som skjutsar barn till skolan är försedda med en särskild skylt med orangea blinklyktor. När dessa fordon ska släppa av passagerare tänds blinklyktorna för att uppmärksamma övriga trafikanter. Lyktorna tänds 100 meter innan avstigningsplatsen och är tända under uppehållet. De släcks först 100 meter efter avstigningsplatsen.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link