Faktabank / Guider

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken informerar dig om specifika vägar eller områden, till exempel motorväg (A) eller gångfartsområde (B). För att du ska veta när den specifika vägen eller området slutar har de flesta anvisningsmärken ett slutmärke, till exempel motorväg upphör (C) och gångfartsområde upphör (D).

Wiki Article Image

Exempel på vanliga anvisningsmärken

 • Motorväg (A)
 • Motorväg upphör (B)
 • Motortrafikled (C)

Wiki Article Image

 • Motortrafikled upphör (A)
 • Tättbebyggt område (B). I tättbebyggt område gäller bashastigheten 50 km/h. Bashastigheten gäller om det inte finns vägmärke med annan hastighetsbegränsning.
 • Tättbebyggt område upphör (C). Utanför tättbebyggt område gäller bashastigheten 70 km/h.

Wiki Article Image

 • Gågata (A). Du får vanligtvis inte köra på en gågata, utan endast korsa gågatan.
 • Gågata upphör (B)
 • Gångfartsområde (C). När du kör i ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot gångtrafikanter och du får högst köra i gångfart. Gångfart är cirka 7 km/h.

Wiki Article Image

 • Cykelgata (A). Cykelgator introducerades år 2020. När du kör på en cykelgata har du väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och du ska anpassa din hastighet efter cykeltrafiken. Den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h.
 • Cykelgata upphör (B)
 • Rekommenderad lägre hastighet (C). Vägmärket används i områden eller vid vägar där du inte bör köra fortare än hastigheten som anges.

Wiki Article Image

 • Rekommenderad lägre hastighet upphör (A)
 • Rekommenderad högsta hastighet (B). Vägmärket används vid tillfälliga omständigheter som till exempel vägarbete och du bör inte köra fortare än hastigheten som anges.
 • Rekommenderad högsta hastighet upphör (C)

Wiki Article Image

 • Sammanvävning (A). Vägmärket informerar om att två körfält eller körbanor går ihop. När två körfält eller körbanor går ihop är det ett ömsesidigt samspel som gäller, det vill säga att inget fordon har väjningsplikt.
 • Enkelriktad trafik (B). Vägmärket visar i vilken riktning fordon får köra på en enkelriktad gata.
 • Återvändsväg (C). Vägen du kör in på slutar och blir en återvändsgränd.

Wiki Article Image

 • Mötesplats (A). Vägmärket används vid smalare vägar. Vid vägmärket är vägen breddad för att underlätta möte. Det fordon som kommer först till mötesplatsen ska vänta tills mötande fordon har passerat.
 • Parkering (B). Vägmärket informerar om parkeringsplats. Om det inte finns någon tilläggstavla med tidsangivelsen får du parkera i 24 timmar på vardagar. På helgdagar och dag före helgdag är det fri parkering utan tidsbegränsning.

Wiki Article Image

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link