Faktabank / Guider

Äldre & funktionshindrade

Äldre

Med åldern försämras vår fysiska hälsa och vi får nedsatta funktioner, försämrad hörsel och syn, rörelsesvårigheter, längre reaktionstid med mera. Det är därför viktigt att ge äldre gångtrafikanter extra lång tid när de ska gå över ett övergångsställe.

Wiki Article Image

Funktionshindrade

Det finns många olika funktionshinder som försämrar trafikanters förutsättningar i trafiken, men de brukar delas in i två grupper, synliga och dolda funktionshinder.

Synliga funktionshinder är lättare att upptäcka. Rörelsehindrade kan till exempel sitta i rullstol och synskadade kan ha en vit käpp.

Wiki Article Image

Dolda funktionshinder är svårare att upptäcka. Till exempel hörselproblem eller förståndshandikapp.

Eftersom vissa handikapp är svårupptäckta ska du som bilförare alltid ha stora säkerhetsmarginaler till gångtrafikanter och räkna med att de kan behöva extra omsorg och hänsyn.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link