Handledarkurs

Välj stad för att se kommande kurser

Mer information

För att få övningsköra hemma (privat övningskörning) behöver både elev och handledare ha gått handledarkursen, även kallad handledarutbildning eller introduktionsutbildning. Handledarkursen hålls enligt Transportstyrelsens kursplan och är tre timmar lång exklusive raster.

För att gå kursen måste eleven vara minst 15 år och 9 månader. När handledarutbildningen är genomförd är den giltig i 5 år. Det innebär att handledaren kan ansöka om handledarskap till flera elever under denna tid. Efter 5 år behöver handledaren gå om kursen för att ansöka om fler handledarskap. Tidigare behövde handledare gå om kursen tillsammans med varje elev, men detta ändrades 2010.

Överblick över kursens innehåll

Del 1 - Introduktion

  • Trafiksäkerhetens historia och nollvisionen.
  • Krav på handledare och elev samt regler vid övningskörning.
  • Obligatoriska moment i körkortsutbildningen och hur utbildningen läggs upp för att bli så effektiv och trafiksäker som möjligt.

Del 2 – Övningskörning

  • Förberedelse innan övningskörning.
  • Grundläggande körövningar och olika trafiksituationer.
  • Avsökning och berättande körning.

Del 3 – Miljö och trafiksäkerhet

  • Miljö och sparsam körning.
  • Trafiksäkerhet: Riskfaktorer i trafiken.
  • Olycksdrabbade trafiksituationer.
  • Var du hittar nödvändig trafikinformation och information om körkortsutbildningen.